Mode Met een Missie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er gelden bepaalde voorwaarden voor een ANBI. Bepaalde gegevens van een ANBI moeten geplubliceerd zijn.

ANBI Registratie

Algemeen

Stichting Mode Met een Missie
Correspondentie-adres:
Oosterhoutsestraat  81
6678 PG Oosterhout
Telefoon: 026- 3702550/06-22235471

Ingeschreven KvK onder nummer: 09152798
Ons gironummer is: NL38 INGB 0000 766994 tnv Mode Met een Missie, Oosterhout

Doelstelling: Vrouwen (en mannen) met een kwetsbare achtergrond en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding en opstap, toeleiding te bieden naar werk, in speciaal opgezette mode-ateliers van Mode Met een Missie

Bestuur: Rietje Compiet

Beloningssysteem bestuur:
onbezoldigd

Raad van Toezicht
Voorzitter RvT: Drs. Carin Reinders
Lid met Financiële portefeuille: Rita Kosman
Lid Ontwerp & Design collectie: Magda Saarloos

Beloningssysteem: Geen

Jaarverslag

Inleiding

2013 was opnieuw een een hectisch jaar voor Mode Met een Missie. Door de vele financiële en beleidsmatige onzekerheden bij organisaties in zorg en welzijn en op het gebied van re-integratie durfden organisaties het ook niet goed aan om nieuwe samenwerkingsafspraken met Mode Met een Missie aan te gaan. Mede hierdoor moesten we alle zeilen bijzetten om de continuïteit te kunnen blijven bieden. Ook het economische herstel liet op zich wachten en consumenten bleven voorzichtig in hun uitgaven.

Maar ondanks dit al is het ons toch gelukt om de werkzaamheden in vijf ateliers te continueren en zelfs een nieuw atelier in Zuid Limburg te starten..

Jaarrekening

ACCOUNTANTSVERSLAG
Aan de directie van
Stichting Mode Met een Missie
Oosterhoutsestraat 81
6678 PG Oosterhout

Beleidsplan

Mode Met een Missie: beleidsplan op hoofdlijnen

 

1.     Achtergrond en huidige werkwijze

Stichting Mode Met een Missie startte met haar activiteiten in juni 2005. De stichting zet mode ateliers op waar deelnemers (mannen en vrouwen) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (re-integratie en participatie) en veelal met een problematische achtergrond (met AWBZ indicatie) werken aan de realisatie van een eigen mode- label. Dit modelabel wordt speciaal voor dit doel door jonge professionele Nederlandse mode-ontwerpers ontworpen. Het label en de organisatie staan voor duurzaamheid en kwaliteit.

Social Enterprise

Zoals gezegd wordt de kleding van Mode Met een Missie gemaakt door vrouwen en mannen met een kwetsbare achtergrond…